Vi søker nye medlemmer og takker for i år

Hei alle fine psykologistudenter!

Da er det på tide at nettsiden får etterlengtet sommerferie. Som leder for PR-gruppen vil jeg benytte sjansen for å takke for alle positive tilbakemeldinger på innleggene vi har publisert her. I tillegg vil jeg takke alle som har sagt ja til å skrive innlegg! Tusen takk til forelesere, tidligere studenter og alle andre som har skrevet, kvaliteten på informasjonen hadde ikke vært den samme uten dere. Jeg er superstolt av det vi har fått til her, at vi fikk nesten 4 000 visninger i 2018 og at vi har nådd nesten 10 000 visninger så langt i 2019!! I tillegg er det morsomt å se at vi har så mange visninger både fra Danmark, Polen og England som tyder på at også tidligere studenter er innom og sjekker hvordan det går med oss. Så tusen takk for alle klikk ❤

Om du vil lese tidligere publiserte innleggene finner du alle i kategoriene på høyre siden. Lurer du på noe om de ulike masterprogrammene kan du sjekke ut kategoriene Master i Danmark, Master i Norge og Master i Polen. Anbefaler også innlegget 7 tips til å takle stress i eksamensperioden nå som det er eksamen- og bachelorinnspurt.

Videre ønsker vi å takke for godt oppmøte på alle våre arrangement. Håper dere har hatt det morsomt på alle festene og lært noe nytt på våre faglige arrangement. Sjekk ut kategorien arrangement for tilbakeblikk. Vårt siste arrangement dette semesteret blir X-russefest, som vi gleder oss veldig til!

En del av de som er i det nåværende styret er ferdig om et par uker og SPU takker også de for veldig god innsats. For at SPU skal kunne leve videre trenger vi nye inn i styret. Vi søker derfor medlemmer i alle våre undergrupper, samt ledere til flere av undergruppene:

  • PR gruppen har ansvar for nettsiden, facebook og instagram, i tillegg til bildeansvar på alle arrangement og promotering av arrangement på de ulike plattformene.
  • Sosiale arrangementer har ansvaret for alle de sosiale arrangementene (logisk nok) og arrangerer blant annet nyttårsbord, halloweenfest og juleavslutning.
  • Faglige arrangementer skal arrangere psykokvelder og har også hovedansvaret på karrieredagen.
  • I tillegg er nestleder og leder posisjonene foreløpig ledige. Leder for PR og leder for sosiale arrangment er også ledig. Her får man en del mer ansvar, men samtidig får man også bestemme mer.

Anbefaler alle å søke, man får erfaring, noe bra på CV’en og det er veldig gøy! I tillegg er det en super mulighet til å bli kjent med flere på tvers av kullene, samt få snakket med forelesere/tidligere studenter/gjester som vi inviterer til våre arrangement. Er du interessert kan du sende mail til spu.leder@gmail.com med informasjon om deg selv og hvorfor du burde bli med i det nye styret, samt hvilken gruppe du helst vil inn i.

Takk for et bra år til årets styre, håper mange av dere vil fortsette neste år!
4/5 ledere takker for seg og gleder seg til å se nye fjes i deres nåverende posisjoner

Lykke til med siste innspurt for dette semesteret og lykke til videre i livet! Nyt årene i Lillehammer dere som har noen igjen ❤

Thea

PSYFO-Landsmøte 2019

Dette innlegget er skrevet av Psykologiforbundet.

Hvert år arrangerer Psykologiforbundet (PSYFO) landsmøte der medlemmer fra hovedstyret og generelt aktive medlemmer kan delta. I år ble det avholdt på psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, lørdag 27.04.  Lokallaget på Lillehammer var sterkt representert med medlemmene Geir Martin Hustavness, Jesper Barth Bugten, Tiril Øen og Peder Magnussen.

En gjennomgang av årets progresjon i det økonomiske, faglige, politiske og medlemsmassen ble rapportert, sammen med nye målsettinger for kommende år. Mye utfordringer ble møtt for PSYFO sin del i det forrige året, der blant annet tekniske problemer har skapt problemer for hovednettsiden i en lengre periode og en rekke uforutsette sykdomsfravær for flere i hovedstyret har skapt noen ekstra utfordringer for gjennomføring av enkelte målsettinger fra fjoråret. Dette har gjort at kommunikasjonen ut til medlemsmassen dessverre har vært noe begrenset. Men til tross for begrensningen har PSYFO fått utrettet mye som er verdig et godt klapp på skulderen. Blant annet har organisasjonen begynt å markere seg med politiske bidrag i tittelkampen om psykologtittelen. PSYFO har gitt innspill til politikerne rundt problematikken som ligger i psykologtittelen i dag. Kort oppsummert handler tittelkampen om hvorvidt profesjonsutdanningen har rettmessig krav og monopol på psykologtittelen. Lenge har profesjonsutdanningen ved norske universiteter blitt omtalt både som en generalistutdanning og klinisk spesialisering. I prinsippet betyr dette at psykologer skal være kapable fagfolk i alle fagdisiplinene og gode terapeuter innen en tidsramme på seks år. Videre gir beskrivelsen av profesjonsutdanningen slik den står i dag et inntrykk av at bachelor og masterstudenter er overflødige, noe PSYFO stiller seg sterkt kritisk til. Ikke minst er dette forvirrende og gir et skjevt bilde av hva psykologi handler om. Et forslag PSYFO har kommet med er å adaptere den europeiske modellen med bachleor-master inndeling (Bolognamodellen), hvor enhver spesialisering innenfor hver disiplin i psykologien er knyttet til masterutdanningen. Med andre ord vil hvilken master studenten har tatt avgjøre hvilken spesialisering og kunnskap psykologen sitter med. PSYFO mener at vi må slutte å betegne profesjonsutdanningen i psykologi som en generalist utdanning, og kalle den hva den er – en klinisk spesialisering. Videre bør helsepersonelloven endres, hvor psykolog tittelen slik den står i dag, endres til klinisk psykolog. Dette vil åpne for autorisering av flere psykologtitler og gi et mer nyansert bilde av hva psykologi handler om. Ikke minst vil dette gi kredibilitet og yrkesstolthet til fagfolk innen andre psykologiske disipliner. Med andre ord, PSYFO ønsker å kjempe alle disiplinene innen psykologi, og ikke kun klinisk psykologi. Vi har også vært sterke bidragsytere og en sterk stemme i debatten rundt kliniske utdannelser i utlandet. ELTE-saken har blant annet fått større oppmerksomhet enn noen gang både nasjonalt og internasjonalt, da EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt ELTE-studentene fullt medhold og mener det er i strid med EØS-avtalen når Norge nekter å autorisere psykologer utdannet i Ungarn. Halvannet år med dialog har ikke ført fram, derfor venter vi nå spent på om ESA velger å åpne sak mot Norge for traktatbrudd. Det er også verdt å nevne i denne saken at både studentene som hadde avsluttet og påbegynt masteren på ELTE i 2016 før avslaget kom, likevel får innvilget lisens og kan jobbe som psykologer i Norge (etter å ha gjennomført et komplementeringsprogram). Dette er en stor seier, spesielt med tanke på regjeringen har snudd på sitt eget vedtak, som opprinnelig var at ingen skulle få lisens. Videre har PSYFO også styrket forhold til flere viktige samarbeidspartnere, og oppnådd en ytterligere økning i foreningskapital.

Avslutningsvis vil vi nevne noen spennende endringer og nye målsettinger som er igangsatt for det kommende året. Nicklas Poulsen Viki har blitt valgt som PSYFOs nye president og tidligere president Alexander Hvaring går av. Alexander har gjort en uvurderlig innsats, og heldigvis fortsetter han i hovedstyret hvor han skal fortsette å bistå PSYFO, nå med mer konkrete fokusområder. Alexander var også en sentral brikke for etableringen av lokallaget på Lillehammer. Lokallagsleder Geir Hustavnes som var med i etableringen sier selv at lokallaget ikke ville eksistert uten Alexanders engasjement. Lokallaget på Lillehammer ønsker å takke Alexander for jobben han har gjort som president, og ser frem til videre samarbeid. Geir Hustavnes går også ut av styret etter å ikke ha stilt til gjenvalg. MEN! Det er flere spennende nye tilskudd til hovedstyret som er ankommet med blant annet tidligere nestleder Sondre Torgrimsen (tidligere HINN student), som medbringer sin ekspertise i arbeids og organisasjonspsykologi. Studentene på Lillehammer husker kanskje Sondre fra karrieredagen, hvor han presenterte masteren i organisasjonspsykologi på BI. Til tross for et begrenset år er det mye grunn til optimisme rundt fremtiden til PSYFO. Nicklas har vist seg å være en viktig brikke i hovedstyret og vi er sikre på at PSYFO kan tjene godt på å ha Nicklas som kaptein for laget. Potensialet til PSYFO er enormt, og med nye og klare målsettinger for det kommende året som økte aktiviteter, avtaler og samarbeid som kommer medlemmene til gode, danning av flere lokallag og bedre samarbeid med dem, med intensjon om å skape et større engasjement, samt større medlemsbase og flere aktive i fagpolitiske emner i psykologien, er PSYFO på rett kurs. Med de nye målsettingene står et mer friskmeldt og sterkere hovedstyre i en god posisjon til å fortsette med å dra PSYFO i riktig retning.

Psykologiforbundet

SPU anbefaler: Podcasts

Tykke pensumbøker og tettskrevne sider kan få selv de mest spennende temaene innen psykologi til å virke tørre, og som en kontrast til dette kan podcaster være et godt alternativ. En podcast er en lyd- eller videofil du kan laste ned bl.a. til mobilen. Mange telefoner kommer med podcast-app som standard, ellers er CastBox og Acast gode alternativer. Noen podcaster er også tilgjengelige på Spotify.

Det finnes et hav av podcaster der ute, og en rekke av dem er relevante for psykologistudiet. Fordelen med podcaster som dekker psykologiske temaer er at de ofte inneholder førstehåndsopplevelser, oppdatert og ny forskning og at innholdet presenteres på en underholdende måte. I dette innlegget deler vi tips om våre favoritt-podcaster og episoder.

Bilderesultat for podcast

This American Life er en podcast med lang fartstid og snart 700 episoder. Temaene for podcastene varierer, men nøkkelordene er god historiefortelling og unike historier. Her snakker vi episoder som kan få deg til å utbryte “wow!” til deg selv, og som du får lyst til at alle skal høre bare så du får delt opplevelsen med noen.
Anbefalte episoder:
Ep 492: Dr. Gilmer and Mr. Hyde (denne MÅ dere høre)
Ep 547+ 8: Cops See It Differently pt. 1 & 2
Ep 579: My Damn Mind
Ep 52: Edge of Sanity

Invisibilia “Usynlige krefter kontrollerer menneskelig atferd og former våre ideer, tanker og antakelser. Invisibilia er latin for usynlige ting, og denne podcasten kombinerer historiefortelling med forskning som vil endre måten du ser ditt eget liv”. Slik beskriver gjengen bak Invisibilia podcasten sin, og med dette utgangspunktet har de produsert til sammen 29 episoder siden 2015 som alle er høyst relevante for psykologistudiet.
Anbefalte episoder:
Fearless
How to Become Batman
Entanglement
The Fifth Vital Sign

Hidden Brain har som konsept å “hjelpe nysgjerrige mennesker med å forstå verden – og seg selv” gjennom forskning og historiefortelling. Fokuset ligger på ubevisste mønstre bak menneskelig atferd, bias bak valg og hva som påvirker menneskelige relasjoner.
Anbefalte episoder:
Ep 38: Me, me, me
Ep 61: Just sex
Ep 3: Stereotype threat
Ep 21: Stroke of Genius

P1 Dokumentar (DR) er et dansk prisvinnende radiomagasin som produserer dokumentarer innen innenfor en rekke temaer, der mange er relevante for psykologistudenter. Ikke minst er podcasten er en utmerket mulighet for å bli litt bedre på å forstå dansk hvis målet er kandidatstudiet.
Anbefalte episoder:
Hjælp mig, jeg er pædofil (del 1 og 2)
Venner på recept
Et år uden Anja
Far, mor og anoreksi

Other people’s lives er telefonsamtaler med mennesker som lever med ulike problemstillinger, som blant annet en rekke psykiske lidelser. Intervjuobjektene forteller åpenhjertig om hvordan de lever med problemstillingene de står overfor, hvordan behandling de får osv. Podcasten er gull verdt når du har abnormal psykologi!
Anbefalte episoder:
I Have Multiple Personality Disorder
Living with OCD
I’m a suicide survivor
I have Bipolar disorder

Freakonomics er en podcast om “the hidden side of everything” med fokus på atferdsøkonomi. Til tross for at podcasten ledes av en økonom og har sitt utgangspunkt i økonomi, har den en sosiologisk vri blandet med en god dose psykologi. Episodene har gjerne utgangspunkt i forbedring/optimalisering av ulike temaer.
Anbefalte episoder:
Ep 40: The Suicide Paradox
Ep 244: How to Become Great at Just About Anything
Ep 280: Why Is My Life So Hard?
Ep 363: Think Like a Winner

Radiolab knytter historier og forskning sammen til innholdsrike og spennende dokumentarer om mennesker, samfunn, og opplevelser.
Anbefalte episoder:
Colors
The Fix
23 weeks and 6 days
Stereothreat

Andre anbefalte podcaster:
Happier with Gretchen Rubin (positiv psykologi)
Sånn er du (personlighetspsykologi, Big Five)
The Psych Cast
The Psychology Podcast
All in the Mind

Lillehammer frivilligsentral

Hei! Vi har tidligere publisert ett innlegg om det å være frivillig i Kirkens SOS. Hos Kirkens SOS har man kontakt med mennesker i krise, dette kan virke belastende for noen, så vi tenkte det var lurt å tipse dere om flere måter man kan være frivillig på. I dag tenkte vi å tipse om Lillehammer frivilligsentral. Dette er en møteplass for alle, unge som eldre.

Bilderesultat for Lillehammer frivilligsentral

Frivilligsentralen ønsker å stå frem som et treffpunkt i byen. Her arrangeres en det ulike arrangementer f.eks. lørdagskaffe, temamøte sorggruppe, språkkafe, strikkegruppe og leksehjelp for flyktninger. Et arrangement som virker spesielt viktig er Karatreff, der menn kan møtes helt uten avbrytelser av det motsatte kjønn. En slik møteplass kan bidra til å redusere ensomhet samt skape gode opplevelser.

I tillegg til å være med på arragement på sentralen i Kirkegata kan man melde seg som besøksvenn på instutisjon eller hjemme hos eldre. Dette testet jeg en periode og det var veldig koselig og givende. Når man snakker med eldre som kanskje har bodd i Lillehammer hele livet får man høre mye om byen. De er også spesielt gode råd om livet. Eldre mennesker sitter desverre alt for mye alene og opplever mye ensomhet Dette kan du være med å motvirke ved å melde deg som frivillig. Det er også mulig å melde seg som turvenn der man spaserer litt med de eldre som ikke føler seg helt trygge på å gå alene.

En annen oppgave som virker veldig givende er å være vennekontakt for flyktninger eller å bidra med leksehjelp til flyktninger. Her ønsker frivilligsentralen å bidra til inkludering og det synes vi er så viktig! Det er neimen ikke alltid så lett å bli kjent med oss innesluttede nordmenn, så da er det veldig greit å ha en plass man kan gjøre nettopp dette, samt møte andre i samme situasjon.

Det som er så fint med frivilligsentralen er at man bestemmer helt selv hvor mye man vil bidra. Føler du på grunn av tidsmangel at det er vanskelig å kombinere studiene med en jobb, er det å være frivillig mint like erfaringsgivende, bare at det tar mye mindre tid. Det er på dine kompromiss og frivilligsentralen er takknemlig for hver en time som blir satt av.

Det som er til felles for alle de ulike oppdragene er at det handler om mennesker, og det å snakke med mennesker. Relevant eller hva?

Om du lurer på noe mer om frivilligsentralen eller ønsker å melde deg som frivillig kan du ta kontakt på lillehammer@frivillighet.no, du kan også sjekke ut nettsiden deres her og finne de på facebook her.

Ha en fin uke!

Norsk litteraturfestival

Visste du at Norges største litteraturfestival blir holdt her i Lillehammer? Nå er det bare en måned igjen til det hele starter, og vi tenkte derfor å tipse dere om denne begivenheten!

21. – 26. mai blir Lillehammer fylt med litteratur og forfattere. Festivalen er Norges største litteraturfestival og er også kåret til en av verdens 20 beste litteraturfestivaler. Festivalen går over 6 dager og omfatter mer enn 250 arrangementer og 450 artister. I år er det forventet opp mot 30 000 publikummere. Ganske stort for «lille» Lillehammer!

Trykk på lenkene (ordene i blå/grøn) for å få mer informasjon om de enkelte arrangementene. Fullstendig program finner du her. Noe er gratis og noe koster litt å være med på. Man kan også kjøpe festivalpass slik at man har tilgang til alt og det får vi studenter halv pris på!! Billetter finner du her.

For oss psykologiinteresserte er det mye spennende på programmet:

Forfatter Maria Kjos Fonn kommer! Hun var her også under Våryrfestivalen og for dere som ikke var på det arrangementet, anbefales hun på det sterkeste. Bøkene hennes «Kinderwhore» og «Dette har jeg ikke fortalt til noen» har fått mye ros. De tar opp blant annet overgrep, rus og omsorgssvikt. Kjos Fonn skal være med på tre arrangement, onsdagslunsj, debatten: det vi ikke vil tro på og den nye prosaen. Ønsker spesielt å anbefale debatten: det vi ikke vil tro på, som skal handle om seksuelle overgrep og trakkasering. Til debatten kommer i tillegg til Maria Kjos Fonn, forfatter Anja Sletteland som har gitt ut «Det jeg skulle sagt. Håndbok om seksuell trakassering», en advokat og en kritiker.

Hentet fra litteraturfestivalen.no

Psykolog Peder Kjøs kommer!! Han og psyklog Frode Thuen skal snakke om noe som alt for ofte blir glemt i dagens debatter, mannlige følelser. Ellers skal Peder Kjøs også bidra på arrangementene fanget i Tyrkia, debatten: ord som svir, skikkelig angst og å være voksen. Skikkelig angst og å være voksen ser spesielt spennede ut etter min mening.

Hentet fra litteraturfestivalen.no

Komiker Else Kåss Furuseth kommer!!! Hun skal snakke om boka si «Else går til psykolog» som handler om hennes to år i terapi. Kåss Furuseth har opplevd to selvmord i nær familie og ønsker å ufarliggjøre terapirommet med boken sin. Arrangementet finner du her.

Hentet fra litteraturfestivalen.no

Andre kjente navn er Philip Emilio, Susanne Kaluza, Emilie Nicolas, Fay Wildhagen og Hans Olav Brenner. Se alle her.

Ellers kan kanskje arrangmentene unge og enden av livet, tort og svie, hets, hat og krenkelser, medmennesker, seksualitetens historie – historiens seksualitet, slik vokser rasismen frem nå, vær snill med barna, livet uten barn og sex og skravel være av interesse. Sjekk ut fullstendig program, for dette er bare et lite knippe av arrangementene.

Det er heller ikke bare boksnakk i løpet av denne festivalen, som nemnt er det debatter, men også turer, lunsjer, kinovisninger og konserter. Tror dette blir veldig kult, SPU har ikke noe med festivalen å gjøre, men her er det for mye å gå glipp av til å ikke tipse dere om det!

Til slutt vil jeg bare oppfordre alle til å sjekke ut noen arragementer selv om dere ikke aner hvem som skal snakke. Det viktigste er at temaet fenger og her tror jeg det er mye som fenger!

Du finner forresten festivalen på facebook her. Da sees vi 21-26 mai 😉

Håper alle hadde en fin påske, nå begynner siste innspurt før sommerferien. Stå på!!

Thea

Peder om: Psyconauts

Hallo der. Jeg heter Peder. Jeg er 25 år og tar en bachelor i Psykologi på Høgskolen i Innlandet. Jeg har et bredt spekter med interesser, inkludert filmer, historie, kultur og video-/dataspill. Jeg tenkte å tipse dere om et av mine favorittspill, Psychonauts.

Relatert bilde

Hva er Psychonauts?
Et klassisk dataspill fra 2005 lagd av Double Fine Productions, med psyken som et sentralt tema. Psychonauts handler som gutten Raz som rømte fra sirkuset for å gå på sommerleir for å trene de psykiske evnene hans og etterhvert bli medlem av den internasjonale organisasjonen Psychonauts. Denne organisasjonen bruker de psykiske kreftene sine til å beseire skurker og hjelpe andre verden rundt.

Allerede på hovedmenyen ser du tematikken spille inn, fordi hovedmenyen er en hjerne som du løper rundt på! Du finner dører som åpner en meny for å justere lyd, bilde og kontrollene, en dør som starter et nytt spill og en som laster inn ett lagret spill. I Psychonauts reiser du inn i psyken til flere forskjellige personer, med forskjellige grader av stabil psyke. Noen personer er tydelig forstyrret, og er overbevist om at de Napoleon Bonaparte eller har alvorlige traumer som de har fortrengt (og du kan finne mens du reiser rundt i underbevisstheten deres). Andre er (tilsynelatende) mer stabile, men du kan fortsatt finne de såre og ømme delene av sinnet deres. Målet ditt i hver bane er å løse ett eller annet problem,  som som regel inkluderer å finne det psykiske problemet til personen du utforsker, og hjelpe dem overkomme det eller på en eller annen måte løse det. Du kan finne den emosjonelle bagasjen deres (bokstavelig talt), lære mer om personen du utforsker ved å finne de minnene de har låst vekk (bokstavelig talt i et sikkerhetsskap) og sloss mot mentale sensorer som prøver å fjerne alt i sinnet som ikke hører hjemme (hallusinasjoner, manier, vandrende drømmer og dessverre deg). Du vil også fjerne spindelvev fra forskjellige kriker og kroker i sinnet deres, og bruke dem til å kjøpe oppgraderinger av en rar mann i suvenirbutikken.

Med denne tematikken kan det virke som om Psychonauts er et litt mørk og dystert spill, men tro meg det er det ikke. Psychonauts har en litt mørk sans for humor, med noen seriøse øyeblikk her og der. Disse øyeblikkene handler om de forskjellige personene du møter, hvor du lærer mer om dem og livene deres, som bidrar til å få karakterene til å virke mer menneskelige.

Psychonauts varierer veldig fra bane til bane, og hver psyke er forskjellig. Svært ofte henger formen og innholdet et persons sinn sammen med de erfaringene og problemene de har. En skuespillerinne kan ha alvorlige problemer med selvsikkerhet pga en altfor streng anmeldelse hun fikk, og anmelderen er representert i sinnet til personen som en stygg og ubehagelig mann. En mann lider av hjertesorg, og dermed er mye av sinnet hans fysisk formet rundt det å nå kjærligheten hans på toppen av sinnet.

Det er nesten perfekt, med et problem. Kontrollen. Det er ikke elendig, men føles litt klønete til tider, og kan gjøre det veldig frustrerende mot slutten. Når vi snakker om slutten så er det enda et problem. Vanskelighetsgraden til spillet er ganske lavt, og du kan kose deg med å løpe rundt og utforske leiren du befinner deg i. Men på slutten kan ting bli så vanskelig, at du knapt har mulighet til å samle deg og gjøre det du skal. Dette fører til at den siste banen veldig frustrerende, og kan ødelegge litt av moroa. Men det er fortsatt verdt det for de kreative og interessante banene du spiller på opp til da, og det er nettopp kreativiteten til Psychonauts som gjør det til en uforglemmelig spillopplevelse.

Hvorfor spille Psychonauts?
Hvis ikke den unike opplevelsen er nok for deg, kan Psychonauts også være en god kilde til kreative visualiseringer av mer abstrakte konsepter innen psykologi som for eksempel: emosjonell bagasje, fortrengte minner og enkelte psykiske forstyrrelser som angst, depresjon og til og med personlighetsforstyrrelser (se mannen nevnt ovenfor som er overbevist om at han er Napoleon Bonaparte).

Du kan kjøpe Psychonauts på Steam for omkring 70 kroner, og du kan spille det med mus og tastatur eller en X-Box 360 eller X-Box One kontroller. Avhengig av hvor mye du velger å lete rundt etter skjulte bonuser, kan det ta alt fra 12-20 timer å spille gjennom hele spillet. Og hvis du liker Psychonauts kan du glede deg til oppfølgeren som Double Fine Productions annonserte i 2018, som skal (forhåpentligvis) komme ut i år.

Peder

Frivillig i Kirkens SOS

Hei! Dette innlegget er skrevet av en av en psykologistudent som er frivillig i Kirkens SOS. Tusen takk for viktig innlegg!

Hva er Kirkens SOS?
Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Det er et lavterskeltilbud som tar imot samtaler, hver eneste dag, både natt og dag. Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Det er også et selvmordsforebyggende tilbud, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet for alle som har behov for å snakke eller skrive med noen. Kirkens SOS har rutiner for å avdekke selvmordsrisiko og for å varsle ambulansepersonell ved akutt selvmordsfare. Det er mulig å ta kontakt på telefon, chat og mail, og alle henvendelser blir helt anonymisert.

Relatert bilde

Alle som kontakter Kirkens SOS blir møtt av en frivillig medarbeider. Det er et medmenneske som er tilstede fordi han eller hun ønsker det – ikke fordi de får betalt. Det er verken terapeuter eller læremestre, men medmennesker med unike historier, akkurat slik som innringer eller innskriver. Felles for alle som kontakter Kirkens SOS er at de har det vanskelig og trenger en som har tid til å lytte. 

Hvorfor bli frivillig?
Kirkens SOS har i følge Årsmeldingen for 2018 en svarprosent på 58%, som betyr at vi besvarer 174 903 henvendelser av over 300 000 i året. Dessverre betyr det at 42% som er i en krise og sårbar situasjon ikke blir møtt i det de strekker ut en hånd etter hjelp. Flere frivillige er svaret på hvordan vi kan besvare enda flere og redde flere liv. Når vi vet at 50% av de som er mellom 15 og 25 år (på chat) er selvmordsrelaterte henvendelser, skjønner vi betydningen av å kunne besvare flere av de over 100 000 henvendelsene som ikke kommer gjennom til oss.

Hvordan blir frivillig?
Å være frivillig er for deg som blant annet ønsker å investere litt av din tid i andres liv, deg som er villig til å lytte, deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan møte mennesker i krise på en god måte og deg som kan møte homofile og lesbiske med respekt, støtte og åpenhet.

Før man begynner som frivillig på vakt eller telefon, vil du få en grundig innføring i det å møte mennesker i krise. Etter fullført kurs på totalt 40 timer, har du mulighet til å inngå en kontrakt om ett års tjeneste. Som frivillig i Kirkens SOS forplikter du deg til to vakter i måneden. Ønsker du å vite mer om innføringskurset kurset, kan du lese om det her.

Hva tar jeg med meg fra kurset?
Før jeg ble frivillig i Kirkens SOS syntes jeg det hørtes litt skummelt ut å snakke med mennesker i akutt livskrise, særlig med tanke på hva man skal si og frykt for å si noe feil. Innføringskurset sørger for en grundig opplæring og forberedelse i å best mulig møte de som tar kontakt med Kirkens SOS. Det har gitt meg økt trygghet og kompetanse i det å kommunisere med mennesker, og bidratt til å bevisstgjøre mine holdninger og ferdigheter rundt tematikk som blant annet psykisk sykdom, ensomhet, religion, fordommer og selvmord. Det jeg syntes er så fint med Kirkens SOS er at man ikke trenger å være noe form for ekspert eller terapeut. Jeg har blitt trygg på at bare jeg som et medmenneske er bra nok, og kan bidra til å støtte et annet menneske som trenger det. Dette er kunnskap jeg tar med meg inn i hverdagen, og som kommer godt med uansett hvilket yrke man velger.

Noe av det viktigste jeg tar med meg fra innføringskurset og tiden på vakt, er å tørre å være åpen og direkte. Å spørre om vanskelige følelser og tanker er så viktig, og noe jeg opplever at de fleste innskrivere setter pris på. Det kan være ting ingen har spurt om før, eller tanker og følelser man aldri har satt ord på. Jeg syntes det er fint å få mulighet til å «stå sammen med et annet mennesket i mørket», og kanskje bidra til å gjøre livet litt lysere akkurat der og da.

Hvorfor er det relevant?
Som psykologistudent har man som kjent eget ansvar for relevant praksis. Som frivillig i Kirkens SOS får du en unik mulighet til og både se og anvende teori i praksis gjennom direkte møter med mennesker i krise. Dette er svært lærerikt og en veldig fin erfaring å ha med seg videre, både som fremtidig psykolog, men også som et medmenneske for de rundt deg. Det ser heller ikke aller verst ut på CV-en.

Om du er nysgjerrig, kan du lese mer om Kirkens SOS på deres nettside eller Facebook-side. Nytt innføringskurs starter høsten 2019 –  www.kirkens-sos.no/ho.

Bli frivillig du også!         

«Det er lite som gir mer mening enn å bidra til å gi et annet menneske styrke til å holde ut litt til.»

Frivillig i Kirkens SO